Dodaj raport z obserwacji

  W tym miejscu możesz dodać raport z własnych obserwacji komet. Zanim przystąpisz do wypełniania formularza, zapoznaj się z krótką instrukcją:

  Instrukcja
  1. Zalogowani użytkownicy mogą skorzystać z ulepszonej funkcjonalności formularza - zarejestruj się lub zaloguj przed wypełnieniem raportu
  2. Aby złożyć pełny raport, należy wypełnić tyle rubryk formularza, ile obejmował zakres prowadzonych obserwacji. Obserwacje polecamy wykonywać zgodnie z Poradnikiem SOK PTMA "Jak obserwować komety?"
  3. Jeśli jesteś zalogowany, wystarczy, że tylko przy pierwszym raporcie wypełnisz pola oznaczone znakiem " ". Do każdego kolejnego raportu wysłanego z Twojego konta zostaną przypisane wcześniej podane dane.
  4. Jeśli informacje podane przy pierwszym raporcie w polach oznaczonych " " ulegną zmianie (np. zmieni się miejsce prowadzonych obserwacji lub użyty sprzęt), wypełnij rubryki, w których informacje są różne od wcześniej podanych, a każda następna obserwacja zostanie przypisana do nowych danych.
  5. W polu "Weryfikacja" potwierdź swoją tożsamość, wpisując login do strony SOK PTMA lub "0" jeśli wypełniasz raport jako gość.

  Imię i Nazwisko Obserwatora:

  Adres e-mail:

  Miejsce obserwacji (Miejscowość, Kraj):

  Nazwa obserwowanej komety - np. C/2012 S1 (ISON):

  Data i czas obserwacji (rok, miesiąc, dzień i (opcjonalnie) ułamek doby w UT lub dokładna godzina) [RRRR MM DD.DD] lub [RRRR MM DD HH.HH]:

  Ocena jasności komety z dokładnością do 0,1 magnitudo:

  Dokładność oceny jasności (czy uwzględniono ekstynkcję atmosfery, warunki pogodowe?):

  Dokładna (uwzględniono)Niedokładna (nie uwzględniono)

  Metoda wykonania oceny jasności:

  Średnica głowy komety w minutach:

  Wygląd głowy komety:

  jasna kondensacja gwiazdopodobna lub jądrosłaba kondensacja gwiazdopodobna lub jądrojasny dysk w obrębie otoczkisłaby dysk w obrębie otoczki

  Stopień kondensacji:

  Długość warkocza w minutach:

  Kąt pozycyjny warkocza:

  Katalog gwiazd porównania:

  Rodzaj instrumentu optycznego użytego do obserwacji:

  Średnica instrumentu optycznego (cm):

  Światłosiła instrumentu optycznego:

  Powiększenie użyte w trakcie obserwacji:

  Uwagi

  Weryfikacja: wpisz swój login (jeśli wypełniasz raport jako gość, wpisz cyfrę "0")

  Dodaj komentarz