63P/Wild

2013 3 04.98  11.8  2.5′ 2         25L    77x  M.Mącidym
2013 3 06.00  12.3   1′ 7         25L    77x  M.Mącidym
2013 5 11.89 S 11.9  1.7  4         30L f/ 5 60x  M.Paradowski (Lublin) [Dąbrowa-40 km NE od Lublina]

Dodaj komentarz