168P/Hergenrother

Kometa 168P/Hergenrother, Maciej Kapkowski, 13 października 2013
Liczba obserwacji: 31
Okres obserwacji: 11 IX – 14 XI 2012
Jasność w maksimum: 9.0 mag

168P/Hergenrother w Archiwum Fotografii Komet SOK PTMA - rozwiń

Kometa 103PHartley Marcin Filipek (Jerzmanowice) 10 października 2010

2013-10-13: Maciej Kapkowski, Officina Stellare Veloce RH200, SBIG STL 11000 M, Takahashi EM-200
2012  9 11.90  S 11.8: & 1.5   2/                 40L f/ 5 100x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2012  9 15.95  S 11.3    1.9   4                  20L f/ 6  71x    M.Paradowski (Lublin) [Dąbrowa-40 km NE od Lublina]
2012  9 23.00  M 11.2    2.8  S5       0.17 200   20L f/ 6  71x    M.Paradowski (Lublin) [Dąbrowa-40 km NE od Lublina]
2012  9 23.98  B 10.9  & 0.5   8                  40L f/ 5 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2012 10  6.80  S  9.2    3     6                   5B       10x    P.Guzik
2012 10 11.90    10.0    1'     7                 20L      100x    M.Mysik 
2012 10 11.91    10.25   2'     6/                25L       77x    M.Mącidym 
2012 10 11.98  M  9.7    3     6      4     140   20L f/ 6  63x    P.Guzik
2012 10 11.99  M  9.4    4     6                   5B       10x    P.Guzik
2012 10 12.80  B  9.0    1     6                  20L f/ 4  64x    M.Świętnicki (Zręcin)
2012 10 12.81  M  9.6    3     6      5     140   20L f/ 6  63x    P.Guzik
2012 10 12.82  M  9.1    5     5                   5B       10x    P.Guzik
2012 10 13.78  S 10.3    2.5   4/                 20L f/ 5 100x    K.Kida (Tropy Elbląskie)
2012 10 15.98    10.1    1'     5       0.03°     20L      100x    M.Mysik 
2012 10 16.74    10.7    1'     6       0.03°     20L      100x    M.Mysik 
2012 10 17.79  B  9.8    1.2   6                  20L f/ 4  64x    M.Świętnicki (Zręcin)
2012 10 17.90  B  9.7    2.0   7                  10M f/10  48x    M.Paradowski (Lublin)
2012 10 17.93  S  9.6: & 1.3   5                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012 10 18.00    10.3    1.4'  5       0.7'       25L       77x    M.Mącidym 
2012 10 18.77  B  9.9    1.2   5                  20L f/ 4  64x    M.Świętnicki (Zręcin)
2012 10 18.86  S 10.0: & 1.2   4                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012 10 18.88    10.7    1.5'  5      0.06° 155   20L       40x    M.Mysik 
2012 10 19.00    10.6    1.6'  5      1.5'        25L       52x    M.Mącidym 
2012 10 19.78    10.4    1'    6      0.05° 140   20L       40x    M.Mysik 
2012 10 19.91  S  9.7: & 2     4                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2012 10 19.99  M  9.6    4     5                   5B       10x    P.Guzik
2012 10 20.87  S  9.8  & 2.5   4      &0.06 135   40L f/ 5  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2012 10 20.81  M  9.7    2.0   7       0.08 140   20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin) [Dąbrowa-40 km NE od Lublina]
2012 10 21.95    10.4    2.5'   5                 25L       77x    M.Mącidym 
2012 11 02.73    11.3    0.5'   5      0.03° 135  20L      100x    M.Mysik 
2012 11 14.87  S 11.0  & 1.5   3/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
(Jerzmanowice)

Dodaj komentarz