10P/Tempel 2

2010 6 18.02 &S 9.8  4.3 3          20L f/ 6 71x  M.Paradowski (Lublin)
2010 7 15.03 S 8.3 &10  2/         10B    25x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2010 7 18.02 S 9.0  6  3          5B    10x  P.Guzik
2010 8 19.03 S 8.7  8  4          5B    10x  P.Guzik
2010 8 22.07 S 9.2 & 3  3          20L f/ 6 71x  M.Paradowski (Lublin)
 • Kometa była obserwowana również w okresie 1 VI – 15 IX 1999 r.
 • Zebrano wówczas 37 obserwacji i określono maksimum jej jasności na 9.3 mag.

Dodaj komentarz